• banner

Sprzęt diagnostyczny

Służy do wykonania badania elektrokardiograficznego w celu określenia prawidłowości przewodnictwa bodźców elektrycznych w mięśniu sercowym.

Służy do wykonania badania kanału słuchowego ucha w celu określenia stanu błony bębenkowej czy uwidocznienia ciał obcych w świetle kanału. Obraz badania widoczny jest na monitorze.

Służy do wykonania badania mikroskopowego. Materiałem do badania są:

  • Zeskrobiny skóry (badanie na obecność świerzbowców i nużeńców)
  • Komórki nabłonka błony śluzowej pochwy u suk (badanie cyklu płciowego)
  • Kał gołębi, psów, kotów (badanie na obecność pasożytów wewnętrznych)
  • Śluz z gardła i wola gołębi (badanie na obecność rzęsistków)

Służy do wykonania badania RTG. System radiografii cyfrowej zapewnia obrazowanie wysokiej jakości, dzięki możliwości cyfrowej obróbki uzyskanego obrazu.

Służy do wykonania badania USG. Cyfrowy aparat USG zapewnia obrazowanie wysokiej jakości, dzięki możliwości cyfrowej obróbki uzyskanego obrazu.

Służą do wykonania badania przewodu pokarmowego i układu oddechowego.

Służy do badania biochemicznego krwi psów i kotów. Parametry badania są dobierane indywidualnie dla badanego zwierzęcia, tzw. profile chorobowe. Najczęściej stosujemy „profil diagnostyczny” – ALAT, ALK. FOSFATAZA, BUN, KREATYNINA, GLUKOZA, ALBUMINY, BIAŁKO CAŁKOWITE, CHOLESTEROL, FOSFOR.

Służy do badania morfologicznego krwi psów i kotów. Wykonujemy badanie następujących parametrów:

  • WBC (liczba krwinek białych) z podziałem ilościowym i procentowym na limfocyty, monocyty, granulocyty.
  • RBC (liczba krwinek czerwonych)
  • HGB (ilość hemoglobiny we krwi)
  • HCT (hematokryt)
  • HCV, HCH, MCHC (wskaźniki czerwonokrwinkowe)
  • PLT (liczba płytek krwi)

Służy do badania moczu psów i kotów. Wykonujemy badanie następujących parametrów: ph, ciężar właściwy, erytrocyty, leukocyty, urobilinogen, bilirubina, proteiny, glukoza, ciała ketonowe, nitrozwiązki.

Służy do badania kardiologicznego podczas zabiegów operacyjnych w znieczuleniu ogólnym.

Służy do wykonania znieczulenia ogólnego wziewnego. Substancją znieczulającą jest izofluran. Podczas znieczulenia ogólnego wziewnego zwierzę jest zaintubowane lub posiada maseczkę anestezjologiczną, co zapewnia oddychanie czystym tlenem.

Służy do cięcia tkanek i koagulacji krwawiących naczyń krwionośnych podczas usuwania nadziąślaków czy guzów nowotworowych z mocno ukrwionych części ciała zwierzęcia.

Służy do usuwania kamienia nazębnego drganiami o wysokiej częstotliwości z powierzchni zębów.

wzwolzwarka